Nguyên liệu gỗ trong sản xuất bột giấy

Gỗ sau khi thu hoạch được vận chuyển về nhà máy bằng đường thủy hoặc đường bộ tùy theo vị trí của nhà máy. Thông thường các nhà máy được bố trí ở ven sông hay bờ biển nên gỗ thường được vận chuyển về nhà máy bằng đường thủy (xà lan, thuyền…). Một số nơi sử dụng hệ thống đường ray. Nhưng phổ biến hơn, loại xe tải dài được xem như là phương tiện chuyên chở chủ yếu.